ดู ศึก 12 ราศี 28-4-2556

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 28 เมษายน 2556
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใด “จะได้กินเด็ก”
– ราศีใด “จะถูกโกง”

ศึก 12 ราศี 28 เมษายน 2556